aktuelles
Espresso Diavolo

Uppgifter

Information enligt § 5 TMG (tyska telemedialagen):

Adress:
Caffè Diavolo / Casa-Gourmet
Loisachauen 7, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Tyskland
Telefon +49 (0) 88 21- 78 19 318, Fax +49 (0) 88 21- 78 19 319

Firmatecknare: Susanne Lauer
e-post: info@caffe-diavolo.com

Internet: www.caffe-diavolo.com
Företagsgrundare: Susanne Lauer

Skatte-ID skatte-ID:
Skatte-ID skatte-ID: DE 266440296
Skattenr.: 119 / 167 / 11605,
Skattekontoret Garmisch-Partenkirchen

Momsregistreringsnummer och företagsregistreringsnummer:
Momsregistreringsnummer enligt § 27 a i momslagstiftningen (Umsatzsteuergesetz) och företagsregistreringsnummer enligt § 139 c i skatterätten (Abgabenordnung): DE 266440296

Ansvarig för innehållet enligt § 55 avsn. 2 RStV (TV-statsfördraget):
Susanne Lauer och Jörg Schäfer
Loisachauen 7, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Tyskland

Rättslig information om ansvarsfrihet och köparens undersökningsplikt
Alla uppgifter och all information på våra internetsidor efterforskas och kontrolleras noggrant av oss. Men vi tar inte ansvar för korrekthet, fullständighet eller aktualitet. Alla uppgifter är endast avsedda som information till besökarna av onlineerbjudandet. För övrigt är ansvaret för brottligt uppsåt och grov försumlighet begränsat.

Ansvarsfrihet för okända länkar
Casa Gourmet hänvisar på sina sidor med länkar till andra sidor på internet. För samtliga länkar gäller: Casa Gourmet förklarar uttryckligen att de inte har något som helst inflytande över utformningen och innehållet på dessa länkade sidor. Därför tar vi härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor från tredje part på www.casa-gourmet.de och vi står inte bakom innehållet. Denna förklaring gäller för alla visade länkar och för allt innehåll på sidorna som länkarna leder till.

Bildrättigheter
Innehållet på alla sidor av denna webbpublicering är upphovsrättsskyddat. Alla bildrättigheter tillhör Casa Gourmet eller deras partner. Några bilder kommer att användas på licens av Shutterstock.com. Användning utan uttryckligt godkännande är inte tillåtet. Med ensamrätt för flerfaldigande av hela innehållet eller delar av det.

Röstung
Diavolo Händler
Unternehmen
Kontakt

Dataskyddsförklaring

Användning:
Vi använder den av Dig lämnade informationen uteslutande för att slutföra och genomföra Din beställning. Vidarebefordran av Dina uppgifter görs till den kontrakterade leverantören, såvida dessa är nödvändiga för varuleveransen (namn, adress, ev. telefonnummer för att bestämma leveranstid). För att slutföra betalningen vidarebefordrar vi vid behov Dina betalningsuppgifter till vår samarbetsbank. Ingen vidarebefordran av Dina uppgifter till annan tredje part eller för användning i reklamsyfte sker. Efter fullständigt slutförande av affären och fullständigt betald köpeskilling spärras Dina uppgifter för vidare användning och tas sedan bort enligt gällande skatte- och handelsrättsliga föreskrifter.

Säkerhet:
Dina personuppgifter blir krypterade genom TLS 1.0, RC4 med 128 bitars kryptering (Hög); RSA-kryptering med 1024 bitars utbyte med hjälp av UTN-USERFirst-Hardware kryptering för internetskydd. Vi säkrar vår webbsajt och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, , förstörelse, delning, förändring eller spridning av Dina uppgifter av obehöriga personer. Trots regelmässiga kontroller är ett fullständigt skydd mot alla faror inte möjligt.

Uppgifter:
Du har rätt att kostnadsfritt få information om Dina lagrade uppgifter och du har även rätt att ändra, spärra eller ta bort de här uppgifterna. Vid frågor rörande inhämtning, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, samt för mer information, ändring, spärrning eller borttagande av uppgifterna vänder Du dig till: info@caffe-diavolo.de eller skickar in Ditt krav per post eller fax.

Ansvarigt ställe för databearbetningen är Caffé Diavolo, Loisachauen 7, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Tyskland.

Vidare information om ansvarigt ställe hittar Du i Uppgifter.

Uppgifter